...

DEMOKRACJA PISU

37% z 39 % Wszystkich którzy głosowali cieszą się teraz z władzy. Czyli 63% pozostałych wyborców ma doła ( a jest to większość, bo więcej jak 37%). Te same 63% stanowią tylko 63% z 39% wszystkich Polaków. Czyli mamy około 9 milionów wkurzonych Polaków, którzy przegrali wybory i nie głosowali na pis. 5 Milionów się cieszą, bo głosowali na pis. 23 milionów nie głosowało więc ciężko przewidzieć czy są wkurzeni czy nie, ale można mniej więcej uśrednić, że z 50% ( mocno naciągane patrząc na podobny wynik wyborów) z tych 23 milionów głosowało na pis więc jakieś 11,5 milionów jest wkurzonych.

11,5 + 9 = 20,5

20,5 miliona wkurzonych Polaków. 20,5/37 (mln) to 55% wkurzonych Polaków bo wygrał pis. Więc demokracja dała ciała, bo większość ma źle, ponieważ 55% to więcej niż 50% czyli większość. czyli wychodzi na to, że 5 milionów Polaków decyduje o ustroju dla 37 milionów Polaków. Mało w tym demokracji większości, więcej jest tu monarchii skoro mniejszość decyduje o większości, a nie odwrotnie.

Posiadacze facebook mogą zobaczyć film Marsz Pisowców

Sprawdź tu czym jest mailing w b2b!

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.