...
The post thumbnail

Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej

Ile prawdy jest w słowach ekonomistów. Przewidywali przekroczenie 20% inflacji w lutym 2023. Gdzie są teraz Ci „ekonomiści”? Inflacja nie przekroczyła 18.6% w szczycie. Dlaczego teraz nie tworzą artykułów w których przeproszą za te dezinformacje? Ludzie zbyt przywiązują się do autorytetów tych ekonomistów, ślepo wierząc w ich słowa! Natomiast czynniki ekonomiczne nigdy nie są tak pewne, a jedynie pewne zapewnia NBP. W dodatku NBP jest bardzo sprawnie działającym bankiem!

Co mówi prezes Glapiński:

Dane z NBP

Kłamstwa ekonomistów:


Bank Centralny stracił na reputacji:

https://www.rp.pl/dane-gospodarcze/art37333821-ekonomisci-20-proc-inflacji-coraz-bardziej-realne

https://www.parkiet.com/oszczedzanie/art37473061-inflacja-za-chwile-przekroczy-20-proc-a-stopy-sie-zatrzymaly

https://www.money.pl/gospodarka/inflacja-powyzej-20-proc-polacy-nie-maja-zludzen-6823194104019776a.html

https://forsal.pl/gospodarka/inflacja/artykuly/8610970,inflacja-ponad-20-proc-na-poczatku-roku.html

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/litwiniuk-z-rpp-inflacja-przekroczy-prawdopodobnie-20-proc-r-r-na-poczatku-2023-r,gospodarka,300754

https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu/inflacja-czlonek-rpp-na-poczatku-przyszlego-roku-inflacja-przekroczy-20-procent-ra1118283-6320010

Czy nadal chcemy wierzyć w takie śmieciowe źródła?

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.