...
The post thumbnail

Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej

Ile prawdy jest w słowach ekonomistów. Przewidywali przekroczenie 20% inflacji w lutym 2023. Gdzie są teraz Ci „ekonomiści”? Inflacja nie przekroczyła 18.6% w szczycie. Dlaczego teraz nie tworzą artykułów w których przeproszą za te dezinformacje? Ludzie zbyt przywiązują się do autorytetów tych ekonomistów, ślepo wierząc w ich słowa! Natomiast czynniki ekonomiczne nigdy nie są tak pewne, a jedynie pewne zapewnia NBP. W dodatku NBP jest bardzo sprawnie działającym bankiem!

Co mówi prezes Glapiński:

Dane z NBP

Kłamstwa ekonomistów:


Bank Centralny stracił na reputacji:

https://www.rp.pl/dane-gospodarcze/art37333821-ekonomisci-20-proc-inflacji-coraz-bardziej-realne

https://www.parkiet.com/oszczedzanie/art37473061-inflacja-za-chwile-przekroczy-20-proc-a-stopy-sie-zatrzymaly

https://www.money.pl/gospodarka/inflacja-powyzej-20-proc-polacy-nie-maja-zludzen-6823194104019776a.html

https://forsal.pl/gospodarka/inflacja/artykuly/8610970,inflacja-ponad-20-proc-na-poczatku-roku.html

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/litwiniuk-z-rpp-inflacja-przekroczy-prawdopodobnie-20-proc-r-r-na-poczatku-2023-r,gospodarka,300754

https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu/inflacja-czlonek-rpp-na-poczatku-przyszlego-roku-inflacja-przekroczy-20-procent-ra1118283-6320010

Czy nadal chcemy wierzyć w takie śmieciowe źródła?

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.