...
The post thumbnail

Jak zgłosić kogoś do RODO

Jeśli uważasz, że nadawca maila naruszył prawo o ochronie danych osobowych (RODO) w Polsce, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Aby wnieść skargę, należy postępować w następujący sposób:

 1. Zapoznaj się z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, aby upewnić się, że faktycznie doszło do naruszenia.
 2. Zgłoś sprawę do UODO, używając formularza na stronie internetowej lub przesyłając pisemne zgłoszenie na adres urzędu.
 3. We wniosku należy podać swoje dane osobowe, a także szczegółowe informacje dotyczące naruszenia, takie jak: data i czas naruszenia, opis zdarzenia oraz ewentualne dowody.
 4. Po złożeniu wniosku UODO rozpocznie własne postępowanie wyjaśniające i, jeśli uzna to za konieczne, skontaktuje się z nadawcą maila.

W przypadku, gdy uważasz, że nadawca maila narusza polskie prawo o komunikacji drogą elektroniczną, możesz zgłosić sprawę do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 1. Zapoznaj się z przepisami prawnymi dotyczącymi komunikacji drogą elektroniczną, aby upewnić się, że faktycznie doszło do naruszenia.
 2. Zgłoś sprawę do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, używając formularza na stronie internetowej lub przesyłając pisemne zgłoszenie na adres urzędu.
 3. We wniosku należy podać swoje dane osobowe, a także szczegółowe informacje dotyczące naruszenia, takie jak:
  • Rodzaj naruszenia RODO lub przepisów dotyczących komunikacji drogą elektroniczną, jakiego dopuścił się nadawca maila,
  • Dokładny opis sytuacji, w której naruszenie miało miejsce,
  • Ewentualne dowody potwierdzające naruszenie, takie jak kopie maili, screeny itp.,
  • Informacje na temat tego, co oczekujesz w wyniku zgłoszenia, np. wstrzymania wysyłania ofert handlowych, usunięcia Twoich danych osobowych itp.

Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku, organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych (np. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce) lub odpowiednie organy (np. Inspektorat Działalności Regulowanej w Polsce) rozpatrzą sprawę i podją odpowiednie działania. Może to prowadzić do wszczęcia postępowania administracyjnego lub karnego wobec nadawcy maila.

Jaka jest szansa na rozpatrzenie sprawy w sądzie odnośnie zgłoszenia kogoś za wysłanie maila na dany adres z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty handlowej?

Szansa na rozpatrzenie sprawy w sądzie w przypadku zgłoszenia o naruszeniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub przepisów dotyczących komunikacji drogą elektroniczną, takich jak wysłanie maila z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty handlowej, zależy od wielu czynników.

Niektóre z tych czynników to:

 • Siła dowodów: W sądzie konieczne jest udowodnienie, że nadawca maila faktycznie naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych lub przepisy dotyczące komunikacji drogą elektroniczną. Jeśli posiadasz mocne dowody, takie jak kopie maili, screeny, to twoja sprawa może zostać uwzględniona.
 • Zasadność sprawy: Sąd może uznać, że twoja sprawa nie jest zasadna i odrzucić ją, jeśli nie zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki.
 • Obciążenie sądu: Sądy czasami są przeciążone i nie są w stanie szybko rozpatrzeć wszystkich spraw. W takich przypadkach proces może trwać dłużej i być trudniejszy do przeprowadzenia.

W każdym przypadku, ważne jest, aby zgłosić naruszenie i uzyskać pomoc prawną, jeśli jest to konieczne, aby ustalić twoje prawa i możliwości w tej sprawie.

Kupiłem bazę kontaktów e-mail B2C z nieznanego źródła. Chciałbym użyć tej bazy to wysyłki kampanii mailingowej. Chciałbym wykonać to legalnie, dlatego chce uzyskać wszelkie zgody od odbiorcy, by ta osoba mogła legalnie otrzymać ode mnie ofertę. Jak zrobić by wysyłka ta była legalna. Czy muszę informować go skąd mam jego adres, jeżeli adres jest niewiadomego pochodzenia? Nie wiem skąd te adresy, po prostu kupiłem. Jak sam nie wiem to co mam napisać jeżeli mnie zapyta, żeby było legalne z RODO?

Jeśli nie jesteś pewien skąd pochodzą adresy e-mail w bazie kontaktów, którą kupiłeś, to najlepiej jest założyć, że nie zostały one zgromadzone i udostępnione zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, takim jak RODO.

W takim przypadku, aby móc wysyłać oferty handlowe do tych osób, musisz uzyskać ich zgodę na otrzymywanie od ciebie tego typu wiadomości. To oznacza, że powinieneś przesyłać im wiadomości z prośbą o wyrażenie zgody na przyszłe kontakty handlowe. W tych wiadomościach powinieneś zawrzeć informację o celu, w jakim będziesz wykorzystywać ich adresy e-mail oraz prawie, jakie przysługują im w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Jeśli odbiorcy wyrażą zgodę na otrzymywanie od ciebie ofert handlowych, będziesz mógł ich wysyłać zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. W przeciwnym razie powinieneś usunąć ich adresy z bazy i nie wysyłać im już żadnych wiadomości.

Zauważ, że niektóre kraje mogą mieć dodatkowe przepisy dotyczące wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną, więc warto się z nimi zapoznać i je przestrzegać.

Jak powinna wyglądać treść maila z zapytaniem o zgodę na przesłanie ofert handlowych ?

Treść maila z zapytaniem o zgodę na przesłanie ofert handlowych powinna być jasna i zrozumiała, aby odbiorca mógł łatwo zrozumieć, o co chodzi. Oto przykład takiej treści:

Temat: Prośba o zgodę na przesłanie ofert handlowych

Szanowny [imię i nazwisko odbiorcy],

Chcielibyśmy przesłać Ci nasze oferty handlowe, abyś mógł/a łatwiej zapoznać się z naszą ofertą. Zanim jednak to zrobimy, chcielibyśmy uzyskać Twój wyraźny wybór na naszą mailingową kampanię.

Jeśli chcesz otrzymywać nasze oferty handlowe, prosimy o potwierdzenie, klikając w poniższy link: [link do potwierdzenia]. Jeśli nie chcesz otrzymywać naszych ofert, po prostu zignoruj tę wiadomość.

Dziękujemy za Twój czas i uwagę.

Z poważaniem, [Twoje imię i nazwisko lub nazwa firmy]

Czy trzeba w tym mailu pisać skąd się pozyskało adres mailowy osoby do której piszemy?

Wg przepisów RODO, należy powiadomić odbiorcę o źródle pozyskania jego danych osobowych, w tym przypadku adresu e-mail, jeśli nie pochodzą one od samej osoby. W takiej sytuacji należy powiedzieć, skąd pochodzą dane, np. „Otrzymaliśmy Twój adres e-mail od (nazwa źródła, np. firmy zewnętrznej), która zapewnia nam bazę danych kontaktów.”

Informacja ta jest ważna, ponieważ pozwala na świadome i dobrowolne wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert handlowych. Ponadto, jest to wymóg prawny określony w przepisach RODO.

A w takim razie jak wygląda zapytanie do firm które są z podziałem na spółki oraz jednoosobowe działalności gospodarcze? Czy stosujemy RODO do spółek i JDG? Czy tylko w przypadku jeżeli są w nazwie maila jakieś dane osobowe typu imię i nazwisko.

RODO oraz polskie prawo o komunikacji drogą elektroniczną obowiązują również w przypadku firm, w tym spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych. W takim przypadku niezależnie od tego, czy w nazwie adresu e-mail zawiera dane osobowe, należy stosować się do obowiązków informacyjnych i zachować odpowiednie standardy ochrony danych.

Jeżeli posiadamy dane z CEIDG czyli dane firmowe, ale tam są też dane osobowe, bo właścicielem JDG jest człowiek, to czy też obowiązek informacyjny RODO przysługuje czy polskie prawo o komunikacji drogą elektroniczną?

Jeżeli w bazie danych posiadasz informacje pochodzące z CEIDG, to należy uwzględnić, że zawierają one dane osobowe właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej. W takim przypadku należy stosować się do wymagań RODO oraz uzyskać zgodę na przetwarzanie tych danych, zanim będziesz mógł wysłać do nich kampanię mailingową. W treści zapytania należy poinformować odbiorców o celu i podstawie prawnej przetwarzania ich danych, a także o ich prawach, takich jak prawo do usunięcia swoich danych czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Aby spełnić wymagania RODO, powinieneś dodatkowo spełnić następujące wymagania:

 1. Precyzyjne informacje o celu przetwarzania danych: powinieneś jasno wyjaśnić, w jakim celu będziesz wykorzystywać dane osobowe, tj. na przesłanie informacji o ofertach handlowych.
 2. Informacje o prawie do cofnięcia zgody: powinieneś wyraźnie wskazać, że osoba, której dane są przetwarzane, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.
 3. Informacje o administratorze danych: powinieneś podać swoje dane jako administratora danych, takie jak nazwa firmy, adres i numery telefonów, a także adres e-mail.
 4. Informacje o uprawnieniach osoby, której dane są przetwarzane: powinieneś wyjaśnić, jakie prawa ma osoba, której dane są przetwarzane, np. prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego: powinieneś wskazać, że osoba, której dane są przetwarzane, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że Twoje przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO.

Podsumowując, aby spełnić wymagania RODO, powinieneś jasno i wyraźnie przedstawić wszystkie wymienione informacje w swoim pytaniu o zgodę na przesłanie ofert handlowych.

Jak często sądy przyznają kary RODO z powodu błędnie wysłanego zapytania o zgodę na przesłanie oferty handlowej?

Nie ma ścisłych statystyk dotyczących liczby kar RODO związanych z błędnie wysłanymi zapytaniami o zgodę na przesłanie oferty handlowej, ponieważ decyzje w takich sprawach zależą od wielu czynników, takich jak stopień naruszenia przepisów, kontekst, okoliczności i inne okoliczności.

Jednak od 2018 roku, kiedy RODO zaczęło obowiązywać, na całym świecie zarejestrowano setki skarg i wyroków sądów nałożonych na przedsiębiorców za naruszenia przepisów RODO, w tym nieprawidłowo wysłane zapytania o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W Polsce wiele organów nadzoru, takich jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, skutecznie nałożyło kary na przedsiębiorstwa za naruszenie przepisów RODO.

W każdym przypadku ważne jest, aby przedsiębiorcy starannie przestrzegali wszystkich wymogów prawnych, w tym wymogów dotyczących uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych.

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.