...
The post thumbnail

RODO i polskie prawo o komunikacji drogą elektroniczną

Zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych) i polskim prawem o komunikacji drogą elektroniczną, przedsiębiorcy muszą zachować szczególną ostrożność przy przetwarzaniu danych osobowych i zapewnić, że ich działania są zgodne z prawem. W przypadku wysyłania maili masowych do nowych użytkowników, ważne jest, aby mieć ich zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.

Można uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zapewnienie wyraźnego i jednoznacznego oświadczenia, że użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie maili marketingowych od przedsiębiorcy. Warto także zapewnić użytkownikowi możliwość łatwego wypisania się z listy mailingowej.

Warto pamiętać, że mailingi masowe nie mogą być personalizowane w taki sposób, aby sugerować, że przedsiębiorca już wie coś o użytkowniku. W przypadku wysyłania maili do adresów pozyskanych z repozytorium CEIDG, należy upewnić się, że przetwarzanie tych danych jest zgodne z prawem.

Podsumowując, aby wysyłać maile masowe do nowych użytkowników zgodnie z prawem, należy mieć ich zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, zapewnić możliwość łatwego wypisania się z listy mailingowej oraz unikać personalizacji wiadomości w taki sposób, aby sugerować, że przedsiębiorca już wie coś o użytkowniku. Przed rozpoczęciem kampanii mailingowej, warto także skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że wszystkie działania są zgodne z prawem.

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.