...
The post thumbnail

Czy ludzkości zabraknie litu?

Aby oszacować ilość litu potrzebną do wytworzenia akumulatorów do fotowoltaiki dla każdego człowieka na świecie, trzeba uwzględnić wiele czynników, takich jak zużycie energii w danym kraju, zużycie energii w ciągu dnia, pojemność baterii, skuteczność paneli słonecznych, średni czas użytkowania i wiele innych.

Przyjmując ogólną pojemność baterii litowo-jonowych o mocy 10 kWh, którą można wykorzystać do zasilenia mieszkania przez jeden dzień, każda osoba potrzebowałaby akumulatora o pojemności około 3650 kWh rocznie (10 kWh/dzień x 365 dni/rok). Dla trzyosobowej rodziny byłoby to około 10 950 kWh rocznie.

W związku z tym, aby obliczyć całkowitą ilość litu potrzebną na świecie dla takiego scenariusza, należy pomnożyć ilość litu potrzebną do wytworzenia pojedynczego akumulatora o pojemności 10 kWh przez ilość osób na świecie, czyli 8 miliardów.

Według danych branżowych, pojedynczy akumulator o pojemności 10 kWh wymaga około 12,5 kg litu. Oznacza to, że 8 miliardów takich akumulatorów potrzebowałoby łącznie około 100 mln ton litu.

Obecnie światowe zasoby litu są szacowane na około 17 milionów ton, co oznacza, że wystarczającej ilości litu na świecie może zabraknąć, gdyby cała populacja ludzka postanowiła zainstalować panele fotowoltaiczne z bateriami litowo-jonowymi na skalę off-grid.

Oczywiście, to tylko przykładowe obliczenia i istnieje wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu całkowitej ilości litu potrzebnej do wyprodukowania takiej ilości baterii. Jednakże, te wyliczenia pokazują, że wykorzystanie baterii litowo-jonowych do magazynowania energii odnawialnej dla całej ludzkości na skalę off-grid może być wyzwaniem z uwagi na ograniczone zasoby litu.

Co zastąpi lit?

Obecnie większość akumulatorów wykorzystywanych w systemach OZE opiera się na technologii litowo-jonowej, która jest wysoce efektywna i daje duże możliwości składowania energii elektrycznej. Jednak lit jest surowcem naturalnym, który występuje tylko w niewielkich ilościach na Ziemi, co może prowadzić do niedoboru tego pierwiastka w przyszłości.

Dlatego też naukowcy i inżynierowie poszukują alternatywnych materiałów, które mogą zastąpić lit w akumulatorach. Obecnie intensywnie badane są m.in. technologie oparte na siarkowodorze, żelazie, magnezie, cynku, lub sodzie.

Ponadto, wraz z rozwojem technologii, w przyszłości możliwe będzie stosowanie różnych rodzajów akumulatorów, takich jak akumulatory przepływowe, akumulatory potencjału elektrochemicznego, baterie lotnicze i wiele innych, co pozwoli na większą różnorodność i zmniejszenie zależności od pojedynczego surowca.

Warto zauważyć, że rozwój OZE związany jest nie tylko z akumulatorami, ale także z innymi technologiami, takimi jak elektrownie wiatrowe, panele fotowoltaiczne, elektrownie słoneczne, czy elektrownie wodne, które nie wymagają akumulatorów. W przyszłości będzie więc możliwe dostarczenie energii elektrycznej z różnych źródeł, a także wykorzystanie innych sposobów składowania energii, takich jak pompowanie wody, składowanie w formie cieplnej, czy wykorzystanie wodoru jako nośnika energii.

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.