...
The post thumbnail

Ludzki mózg a umysł sztucznej inteligencji

Jak może działać ludzki mózg, a jak może działać mózg komputera.

AI

Przerobienie software na hardware dla AI.

Neurony mogą się zmieniać, są połączone z innymi w bardzo losowy i nie kwadratowy sposób w przestrzeni. Mogą się zmieniać i np. jeden neuron może być użyty do kilku przetworzeń różnych zadań. Czyli być komórką pamięci która ma różne przeznaczenia w zależności od konfiguracji innych neuronów. Z bitami się tego raczej nie zrobi. Niby da się zrobić, żeby dany tranzystor obsługiwał czyli odbierał prąd dla danego zadania lub innego, ale wtedy musi nie wykonywać tego pierwszego. Trzeba zrobić mechanizm który by przełączał ten konkretny tranzystor w danym momencie, by wykorzystywać go kilkukrotnie na np. cykl. Mózg robi to samoczynnie, niezrozumiale dla jakiegokolwiek systemu. Do tego robi to w sposób nauczalny i ewolucyjny. Nie wiadomo jak to jest że myślimy, a myślimy. Jednemu dana myśl jest stworzona przez pewien układ neuronów, a inny miał inne doświadczenia i zupełnie inne neurony budują tę samą myśl!

Neuroplastyczność tranzystora?

Zatem jest to taka mieszanka losowa, która się zmienia i działa jakoś. Nie idealnie, ale jakoś, i nie wiadomo jak, bo za każdym razem inaczej. Programując procesor wiemy jak to działa i wszystkie rzeczy są powtarzalne, mózg jest indywiduum! Nie da się przewidzieć, bo nie mamy takich możliwości monitorowania miliarda neuronów. Zatem podsystemy mózgu są po prostu niemonitorowalne i nie projektowalne przez nas, a procesory tak. Zatem ta neuroplastyczność będzie miała zawsze ileś tam razy więcej kombinacji wykorzystania neurona niż tranzystor. Tranzystor będzie rozwijał się poprzez pomysł projektanta i na tym koniec, jak nie wymyśli nowych połączeń to nie ma lepszego wykorzystania, a mózg działa niezależnie, bo uczy się sam i ciągle przenika i ewoluuje, zabija i tworzy nowe połączenia w taki sposób, że tych pomysłów (projektów) będzie znacznie więcej. Zakładam tezę, że jeżeli nie uzyskamy neuroplastyczności tranzystorów to nie stworzymy wydajniejszego umysłu AI jak ludzki mózg.


Czym jest sprawiedliwość wg. sądów?

Czym jest mailing?

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.