...
The post thumbnail

 Psychologia na drodze. Subiektywne odczucie przypału

Światła na drodze – psychologia za kółkiem

Podcast podczas jazdy autem o luźnej tematyce związanej z poczuciem wstydu na drodze, kulturze jazdy, myśleniu nieobiektywnym zależnym od właśnie czego? Zapraszam do lektury.

Ostatnie wpisy:

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.