...
The post thumbnail

Jak działa net billing?

  1. Zielona energia z fotowoltaiki zasila urządzenia, które akurat pracują.
  2. Nadmiar energii jest eksportowany do sieci elektroenergetycznej.
  3. Twój sprzedawca energii odkupuje tę energię. Pieniądze trafiają na konto prosumenta jako depozyt.
  4. Pieniądze z depozytu pomniejszają rachunek za prąd. Niewykorzystane środki przechodzą na następny miesiąc.
  5. Pod koniec roku rozliczeniowego następuje podliczenie. W przypadku nadwyżek pieniędzy na koncie prosumenta istnieje możliwość wypłaty 20% z tych nadwyżek, bez podatku. Reszta przepada.

Net billing vs Net metering

Net billing i net metering to dwa różne systemy rozliczeń w energetyce, które dotyczą wykorzystania energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii.

Net billing to system rozliczeń, w którym właściciele instalacji fotowoltaicznych lub innych systemów produkujących energię elektryczną, którzy przekazują nadmiar energii do sieci energetycznej, otrzymują wynagrodzenie za tę energię. W systemie net billing, producenci energii otrzymują wynagrodzenie za każdą jednostkę energii, którą dostarczają do sieci. Koszt tej energii jest następnie odejmowany od rachunku za zużytą energię, co pozwala na obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Net metering natomiast to system rozliczeń, w którym producenci energii otrzymują kredyty za każdą jednostkę energii, którą przekazują do sieci energetycznej. Te kredyty mogą być wykorzystane w przyszłości, gdy producenci będą potrzebować więcej energii, niż są w stanie wyprodukować. W systemie net metering, nadmiar energii przekazywany do sieci jest mierzony za pomocą specjalnych mierników, a rachunki za zużytą energię są zmniejszane o wartość kredytów uzyskanych przez producentów energii.

Oba systemy są sposobem na zachęcanie do wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przyczyniają się do obniżenia kosztów energii dla użytkowników końcowych. Jednakże, w zależności od kraju lub regionu, preferuje się jeden z tych systemów. W Polsce obecnie nie ma oficjalnego systemu net billing lub net metering, chociaż wiele firm oferuje opcje rozliczeń z nadwyżką energii z instalacji fotowoltaicznych lub innych źródeł energii odnawialnej.

Net billing i net metering to dwa różne sposoby rozliczania energii odnawialnej. Obie metody pozwalają na obniżenie kosztów energii dla użytkowników końcowych i zachęcanie do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W Polsce, obecnie nie ma oficjalnego systemu net billing lub net metering, ale wiele firm oferuje opcje rozliczeń z nadwyżką energii z instalacji fotowoltaicznych lub innych źródeł energii odnawialnej.

agresywny marketing Analiza Bańka BitCoin BTC chicagowska szkoła ekonomii czym jest szczęście cło DOT COM Eko ekonomia elektryczność Finanse fotowoltaika gospodarka jako coś niezmiennego gospodarka rosnąca handel historia marketingu idealny świat jak być szczęśliwym Komputer steruje ekonomią kredyt Kryptowaluty Krótkofalowe patrzenie Losowość mailing marketing narzucający marketing nowoczesny marketing osiąganie celu oze Pieniądz poglądy polityka Prawo popytu i podaży prawo popytu podaży protekcjonizm przyszłość marketingu psychologia pv równość w ekonomii spam trendy utopia wymiana wartości

Katalog inbot.pl

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.