...
The post thumbnail

Na kogo głosować w wyborach?

PKB względem partii

Na kogo głosować w wyborach pod względem wzrostu gospodarczego?

Oto przedział czasowy od roku 2000 z informacjami o głównych partiach rządzących w Polsce:

 1. Lata 2000-2001:
  • Rządząca partia: Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) pod przewodnictwem Jerzego Buzka.
  • Koalicja: Koalicja SLD-UP (Unia Pracy).
 2. Lata 2001-2005:
  • Rządząca partia: Platforma Obywatelska (PO) pod przewodnictwem Leszka Millera.
  • Koalicja: Koalicja SLD-UP (Unia Pracy).
 3. Lata 2005-2007:
  • Rządząca partia: Prawo i Sprawiedliwość (PiS) pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego.
  • Koalicja: Koalicja PiS-LPR-Samoobrona (zwana potocznie „Lubelskim Trójkątem”).
 4. Lata 2007-2011:
  • Rządząca partia: Platforma Obywatelska (PO) pod przewodnictwem Donalda Tuska.
  • Koalicja: Koalicja PO-PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe).
 5. Lata 2011-2015:
  • Rządząca partia: Platforma Obywatelska (PO) pod przewodnictwem Donalda Tuska, a następnie Ewy Kopacz.
  • Koalicja: Koalicja PO-PSL.
 6. Lata 2015-obecnie (stan na wrzesień 2021):
  • Rządząca partia: Prawo i Sprawiedliwość (PiS) pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego.
  • Koalicja: Brak formalnej koalicji, ale PiS ma większość w parlamencie.
Jakie partie zwiększyły PKB

Źródło danych:
https://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:POL&ifdim=world&ind=false

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.