...
The post thumbnail

Myślenie szablonowe czy kreatywne – co jest lepsze?

Ciekawy temat od 13 minuty. Czy kreatywność zabija ułatwienia? Moim zdaniem jeżeli ktoś zaczyna to warto używać klocków ułatwień sztywnych reguł, by szybciej cos stworzyć, a gdy będzie już w tym biegły, to będzie mógł wtedy bardziej modernizować te klocki, wymieniać je na inne lub całkiem zrezygnować. Podobnie się ma muzyką… Ludzie, gdy zaczynają, to powinni narzucić własny styl jaki chcą grać i sztywno trzymać się ram, by miarę nie wyszła kakofonia. Ale gdy już wszystko obcykają i będą władać, i czuć się swobodnie w tej dziedzinie, to warto dopiero wtedy zlikwidować te sztywne reguły i uwolnić kreatywność. Odwrotnie się raczej nie da, bo jest za dużo informacji na start. Przez tego typu ambicje błędy poznawcze wywołują efekt odwrotny od zamierzonego.

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.