...
The post thumbnail

Mój prąd 5.0

Mój Prąd 5.0 to program rządowy, który ma na celu zachęcanie Polaków do produkowania energii elektrycznej z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu programowi, inwestycja w panele słoneczne stała się łatwiejsza i bardziej opłacalna, a osoby korzystające z programu mają szereg dodatkowych korzyści, takich jak niższe rachunki za energię czy możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sieci.

Ile możemy uzyskać na Mój prąd 5.0?

Mój prąd 5.0 daje możliwość dofinansowania do 20500zl na:

 • instalacje fotowoltaiczne do 6000 zł
 • magazyn energii do 16000 zł
 • magazyn ciepła do 5000 zł
 • system zarzadzania siecią do 3000 zł

Jeśli chcesz skorzystać z programu Mój Prąd 5.0, to poniżej przedstawiam szczegółowy poradnik, jakie kroki należy podjąć.

 1. Przeczytaj informacje na stronie internetowej https://mojprad.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/iv-nabor

Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z informacjami na oficjalnej stronie programu Mój Prąd 5.0. Znajdziesz tam szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i formalnych, które muszą być spełnione, aby skorzystać z programu. Warto też przeczytać opinie i doświadczenia osób, które już skorzystały z programu.

 1. Wybierz instalatora

Wybierz profesjonalną firmę zajmującą się instalacją paneli słonecznych. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie, referencje oraz opinie innych klientów. Upewnij się też, że firma jest zarejestrowana w programie Mój Prąd 5.0 i ma uprawnienia do wykonania instalacji objętej programem.

 1. Złóż wniosek

Po wyborze instalatora należy złożyć wniosek o dofinansowanie instalacji paneli słonecznych w ramach programu Mój Prąd 5.0. Wniosek można złożyć przez internet na stronie internetowej programu. Wymagane dokumenty to m.in. umowa z instalatorem, dokumentacja techniczna, a także zgody od właściciela budynku, operatora sieci elektroenergetycznej oraz organów nadzoru budowlanego.

 1. Oczekiwanie na decyzję

Po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na decyzję od organu zarządzającego programem. Czas oczekiwania może wynieść kilka tygodni lub nawet miesięcy, w zależności od liczby składanych wniosków. Jeśli decyzja będzie pozytywna, można przystąpić do realizacji projektu.

 1. Instalacja paneli słonecznych

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od organu zarządzającego programem, można przystąpić do instalacji paneli słonecznych. Prace powinny być przeprowadzone przez profesjonalną firmę z uprawnieniami do realizacji instalacji objętej programem.

 1. Podłączenie do sieci

Po zakończeniu instalacji paneli słonecznych, należy je podłączyć do sieci i wykonać następujące kroki:

 1. Zgłoszenie do zakładu energetycznego
  Po podłączeniu paneli do instalacji elektrycznej domu, konieczne jest zgłoszenie do zakładu energetycznego, który odpowiada za dostarczanie energii elektrycznej do naszego domu. W Polsce tą rolę pełnią tzw. dystrybutorzy energii. W trakcie zgłoszenia należy poinformować, że zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, a także określić moc paneli i sposób ich podłączenia. Zakład energetyczny przeprowadzi wizję lokalną, aby zweryfikować, czy instalacja spełnia wymagania techniczne i bezpieczeństwa. Po pozytywnym wyniku wizji, zostanie podpisana umowa o podłączenie instalacji do sieci i wykonane będą prace związane z podłączeniem instalacji.
 2. Otrzymywanie taryfy gwarantowanej
  Po podłączeniu instalacji do sieci, właściciel instalacji może ubiegać się o taryfę gwarantowaną, czyli specjalną stawkę za sprzedawanie nadwyżek energii do sieci. W Polsce taryfa gwarantowana obowiązuje przez okres 15 lat od daty podłączenia instalacji. Wysokość taryfy ustalana jest co roku i zależy od mocy zainstalowanej instalacji. Właściciel musi złożyć odpowiedni wniosek do dystrybutora energii, który jest zobowiązany do udostępnienia informacji o wymaganej dokumentacji i terminach składania wniosków.
 3. Utrzymanie instalacji
  Po zakończeniu procesu instalacji, należy zadbać o regularne utrzymanie instalacji, aby zapewnić jej maksymalną wydajność i długość życia. Konieczne jest regularne czyszczenie paneli i sprawdzanie stanu ich złączy oraz kabli. W razie potrzeby należy wymienić uszkodzone elementy. Ważne jest również, aby monitorować produkcję energii i w razie potrzeby dostosowywać parametry instalacji. Warto zwrócić uwagę, że większość producentów oferuje gwarancję na swoje produkty, dlatego w przypadku awarii lub uszkodzeń można skorzystać z naprawy lub wymiany urządzeń bez ponoszenia kosztów.

Reasumując, inwestycja w instalację fotowoltaiczną może przynieść wiele korzyści dla naszego portfela, środowiska i zdrowia. Warto jednak pamiętać, że proces inwestycyjny wymaga staranności i wiedzy, aby uniknąć błędów i osiągnąć oczekiwane korzyści. W przypadku braku doświadczenia w temacie, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która przeprowadzi nas przez proces inwestycyjny i zainstaluje system fotowoltaiczny w sposób bezpieczny i efektywny. Mimo że początkowe koszty inwestycyjne mogą wydawać się wysokie, długoterminowe korzyści finansowe i środowiskowe wynikające z wykorzystania energii odnawialnej czynią fotowoltaikę opłacalnym wyborem dla wielu rodzin i przedsiębiorstw. Warto rozważyć inwestycję w panel słoneczne i przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenia zależności od tradycyjnych źródeł energii.

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.