...
The post thumbnail

Aby poprawnie wysłać kampanię mailingową, warto rozważyć zarówno rozwiązanie Onet, jak i Google (Gmail). Oto kilka wskazówek, jak zrobić to prawidłowo:Mailing przez Onet:

 1. Załóż konto pocztowe w serwisie Onet.pl.
 2. Upewnij się, że masz zgodę odbiorców na wysyłanie im wiadomości marketingowych.
 3. Stwórz listę mailingową z adresami odbiorców.
 4. Przygotuj treść maila zgodnie z zasadami efektywnego e-mail marketingu:
  • Napisz chwytliwy temat wiadomości
  • Zadbaj o przejrzystą i atrakcyjną treść
  • Dodaj wyraźne wezwanie do działania (CTA)
 5. Skorzystaj z narzędzia do masowej wysyłki maili dostępnego w Onet Poczcie.
 6. Wysyłaj kampanie w małych partiach, aby uniknąć oznaczenia jako spam.
 7. Monitoruj statystyki otwarć i kliknięć.

Mailing przez Google (Gmail):

 1. Załóż konto Gmail lub użyj istniejącego.
 2. Rozważ skorzystanie z Google Workspace (dawniej G Suite) dla firm, co da Ci dostęp do dodatkowych narzędzi.
 3. Upewnij się, że masz zgodę odbiorców na wysyłanie im wiadomości marketingowych.
 4. Przygotuj treść maila, zwracając uwagę na:
  • Chwytliwy temat
  • Personalizację treści
  • Czytelny układ i responsywny design
  • Wyraźne CTA
 5. Skorzystaj z narzędzia do masowej wysyłki, takiego jak Google Groups lub zewnętrzne aplikacje zintegrowane z Gmail.
 6. Uwierzytelnij swoją domenę za pomocą SPF, DKIM i DMARC, aby zwiększyć dostarczalność.
 7. Wysyłaj kampanie stopniowo, unikając nagłych skoków w liczbie wysyłanych wiadomości.
 8. Monitoruj statystyki i analizuj wyniki kampanii.

Kluczowe zasady dla obu platform:

 1. Używaj własnej domeny: Wysyłanie z profesjonalnego adresu e-mail zwiększa wiarygodność.
 2. Segmentuj bazę odbiorców: Dostosuj treść do konkretnych grup, aby zwiększyć skuteczność.
 3. Testuj przed wysyłką: Sprawdź, jak wiadomość wygląda na różnych urządzeniach i w różnych klientach pocztowych.
 4. Optymalizuj czas wysyłki: Wybierz najlepszą porę dnia i dzień tygodnia dla swojej grupy docelowej.
 5. Dbaj o jakość treści: Twórz wartościowe, angażujące wiadomości, które zachęcą do interakcji.
 6. Ułatw rezygnację z subskrypcji: To nie tylko wymóg prawny, ale także dobra praktyka budująca zaufanie.
 7. Analizuj wyniki: Śledź kluczowe metryki, takie jak współczynnik otwarć, kliknięć i konwersji, aby stale ulepszać swoje kampanie.

Niezależnie od wybranej platformy, pamiętaj, że skuteczny e-mail marketing opiera się na budowaniu relacji z odbiorcami, dostarczaniu wartościowych treści i ciągłym doskonaleniu strategii na podstawie analizy wyników.

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.