...
The post thumbnail

Kiedy handel powinien upaść

  Coś na wieczne narzekania odnośnie handlu zagranicznego. Co powinno być eksportowane, jak i dlaczego?

Cytat z Złoto Banki Ludzie

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.