...
The post thumbnail

Jaka jest dozwolona wielkość wiatraka do postawienia przy domu w Polsce?

W Polsce nie istnieją jednoznaczne przepisy określające dozwoloną wielkość wiatraka do postawienia przy domu, ponieważ decyzja ta zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja domu, planowane zastosowanie wiatraka, warunki wiatrowe, wymagania dotyczące hałasu, wysokość zabudowy w okolicy itp.

Jednakże, jeśli chcesz zainstalować wiatrak o mocy do 10 kW, to nie będzie wymagana formalna zgoda od władz lokalnych, o ile spełnisz pewne warunki. Zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii, wiatraki o mocy do 10 kW, które są instalowane na terenie jednorodzinnych nieruchomości, nie wymagają pozwolenia na budowę, jeśli są zlokalizowane w odległości co najmniej 3 metrów od granicy nieruchomości, a ich wysokość nie przekracza 12 metrów. W przypadku wiatraków o większej mocy lub innej lokalizacji, konieczne może być uzyskanie pozwolenia na budowę.

Warto jednak zwrócić uwagę, że wymagania dotyczące wiatraków mogą się różnić w zależności od regionu i miasta, dlatego warto skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać dokładne informacje na temat wymagań w swojej okolicy.

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.